Privacyverklaring

Continental Bakeries (Haust) B.V. respecteert de privacy van de bezoekers aan deze website. U moet zich echter realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het internet niet gegarandeerd kan worden. Hierna wordt beschreven hoe Continental Bakeries (Haust) B.V. gegevens verzameld en hoe die gegevens gebruikt worden.

Online communicatie

Continental Bakeries (Haust) B.V. maakt gebruik van betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en passwordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks kunnen berichten die u stuurt aan Continental Bakeries (Haust) B.V. middels de site, worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Continental Bakeries (Haust) B.V. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie via de site aan Continental Bakeries (Haust) B.V. te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Continental Bakeries (Haust) B.V. via de site te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Persoonlijke informatie

Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de van toepassing zijnde privacywetgeving (de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2000 in Nederland). Op basis van deze wetgeving kunt u inzage krijgen in de informatie die Continental Bakeries (Haust) B.V. over u heeft en zo nodig correcties aan laten brengen. 

Continental Bakeries (Haust) B.V. verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een profiel op deze website, of het verzenden van een e-mail geeft u Continental Bakeries (Haust) B.V. toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische en directe marketing doeleinden. U stemt er daarmee dus mee in om toekomstige nieuwsbrieven van Continental Bakeries (Haust) B.V. te ontvangen. Voor Continental Bakeries (Haust) B.V. is bepaalde algemene informatie over haar website bezoekers interessant. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht door de bezoekers van de website, wanneer haar website wordt bezocht en/of bezoekers terugkeren op haar website. Om het recht van privacy van de bezoekers van de website te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

Continental Bakeries (Haust) B.V. stelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking voor een ander doel dan waarvoor u ze heeft verstrekt. Indien u uw gegevens invult omdat u een vraag, opmerking of klacht hebt over Continental Bakeries (Haust) B.V., Haust of haar producten, zullen deze gegevens alleen worden vastgelegd om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Wijzigingen

Continental Bakeries (Haust) B.V. behoudt het recht deze privacy statement op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.